facebook

Witte Kassa ( Blackbox – FDM)

GKS

Een FDM (Fiscale Data Module) is een toestelletje die alle horeca kassa transactie registreert. Dit wordt ook wel de blackbox genoemd. De FDM is continu gekoppeld aan uw horeca kassa systeem. Men spreekt dan van een Geregistreerd Kassa Systeem (GKS) of ook wel witte kassa.

In 2014 deelde de regering bij monde van Elke Sleurs (N-VA) mee dat de introductie van de witte kassa, als remedie tegen fraude in de horeca, onverkort doorgaat. Ook verdere maatregelen i.v.m. de kosten rond arbeid zullen in wetteksten worden gegoten. In het overgang jaar 2015 was er een gedoogbeleid voor overtreders.

Vanaf begin 2015 startte de verplichte registratie voor alle horecazaken die moeten overgaan naar het geregistreerd witte kassa systeem (GKS alias kassa met zwarte doos).

Er is geen registratie van ambtswege, het initiatief van de registratie ligt dus bij de onderneming zelf. De registratie kan enkel via internet gebeuren.

ipad kassa systeem

Veelgestelde vragen

Een FDM is een controle module (officieel een Fiscal Data Module) die vanaf 2014 beschikbaar is. Ze is gekoppeld aan de horecae kassa en zorgt ervoor dat alle verkopen en manipulaties op een onuitwisbare manier geregistreerd worden. Hierdoor kan de fiscus ter plaatse snel gerichte en transparante controles uitvoeren.

De overheid wil met de geregistreerde kassa de omzet van de horeca zaken duidelijk in kaart brengen.

Een FDM is verplicht voor elke horeca zaak waarvan minimum € 25000 omzet uit maaltijden (exclusief dranken en BTW) ter plaatse komt. Deze regeling is dan definitief ongeacht de toekomstige evolutie van het zakencijfer (bv. naar zeer sporadische omzet). Wie momenteel reeds met BTW bonnetjes, dubbele controle band of digitaal journaal met zegelberekening werkt, moet ook met een FDM werken. Verder speelt de hoofdactiviteit van de onderneming geen enkele rol, de verplichting geldt voor iedereen dus vb. ook een traiteur, een bakker en zelfs voor een meubelzaak.

Vanaf 1 januari 2014 verdwijnen ook de huidige uitzonderingen : frituren en alle vormen van lichte maaltijden (soepen, gebak, ijs, deegwaren, croissants, broodjes, yoghurt, uitsmijters.…). De omzet regel (zie hierboven) is ook voor hen van toepassing. Eigenlijk kun je stellen dat het begrip “lichte” maaltijd niet meer bestaat voor de fiscus.

Enkel tijdelijke ambulante verkoop, zoals foorkramen, markten, sportwedstrijden… en bedrijfsrestaurants blijven buiten schot.

De eigenlijke start was op 1 januari 2014 (zonder verplichting het eerste jaar). Sedert 2 december 2013 kan men zich hiervoor aanmelden op een website van de overheid.

Een FDM kost afhankelijk van het intern geheugen en de verwerkingssnelheid zo’n 300 à 500 euro.

Slechts weinig bestaande kassa’s waren eind 2014 reeds in orde.
Er zullen hoe dan ook aanpassingen moeten gebeuren aan de kassasoftware. Als er geen nieuwe versie meer uitkomt, zal ze volledig vervangen moeten worden. Enkel door de fiscus goedgekeurde software zal compatibel zijn met een FDM.

De hardware vereisten voor de koppeling met de FDM liggen eerder laag. We moeten hier wel een onderscheid maken tussen PC-gebaseerde systemen en elektronische kasregisters (ECR). De PC-gebaseerde systemen zijn normaal gezien compatibel met de FDM. Voor ECR ligt het anders. De recente kassasystemen (bv. met touchscreen) zijn meestal compatibel. De oudere traditionele kassasystemen kunnen meestal niet worden aangepast, dit deels door technische beperkingen maar ook omdat de kost voor de aanpassing hoger zou zijn dan nieuw kassasysteem. De afgelopen jaren zijn de geregistreerde kassa’s trouwens erg geëvolueerd zowel op technisch gebied als qua prijs.

Deze term verwijst naar een kassa die alle handelingen (verkopen, retouren, annulaties, …) registreert conform de wetgeving. Dit begrip kan voor verwarring zorgen, aangezien de betreffende wetgeving de afgelopen jaren verschillende keren werd aangepast. Vandaag is een geregistreerde kassa een systeem dat met een FDM kan werken.

Iedereen die bij de invoering van de nieuwe wetgeving een BTW bonnetje (of vervangend systeem) gebruikt, is verplicht over te gaan naar een GKS met FDM voor zover de uitbating omzet grens (zie “Voor wie zal het verplicht zijn om met een FDM te werken?”) bereikt of overschrijdt. In dit geval mogen BTW bonnetjes enkel gebruikt worden bij defect (opgelet is er een meldingsplicht bij panne en na herstelling).
Voor wie enige vorm (minder dan de omzet grens van consumptie van maaltijden ter plaatse heeft, zal er minimaal met BTW bonnetjes moeten werken. Op een vrijwillige basis mag er ook – ter vervanging deze BTW bonnetjes – overgegaan worden naar een GKS. Dus enkel indien er 100% meeneem of geen enkele verkoop van maaltijden is, valt men niet onder de regeling van BTW bonnetje (of deze van de GKS).