Witte Kassa ( Blackbox – FDM)

Horeca Black Box - iPadKassaSysteem

De regering bij monde van Elke Sleurs (N-VA) wijst erop dat de introductie van de witte kassa als remedie tegen fraude in de horeca onverkort doorgaat. Ook verdere maatregelen i.v.m. de kosten rond arbeid zullen in de loop van de volgende weken in wetteksten worden gegoten. En in 2015 zal er een gedoogbeleid zijn voor overtreders.

Vanaf begin volgend jaar start de verplichte registratie voor horeca zaken die moeten overgaan naar het geregistreerd witte kassa systeem (GKS alias kassa met zwarte doos). Binnenkort krijgen de horeca zaken hiervoor een herinneringsbrief van de fiscus.

Er is geen registratie van ambtswege, het initiatief van de registratie ligt dus bij de onderneming zelf. De registratie kan enkel via internet gebeuren, waarna je onmiddellijk op je scherm een deadline toegewezen krijgt. De mogelijke deadlines (30.6.2015, 30.9.2015 of 31.12.2015) zijn bepaald op basis van een aantal objectieve criteria die vooraf door de FOD Financiën zijn vastgelegd.

Er is echter een heel eenvoudige manier om het lot zelf in handen te nemen en ervoor te zorgen dat je zelf beslist wanneer je overgaat. Iedereen die de eerst twee stappen van de procedure nog dit jaar uitvoert, zal geen datum opgelegd krijgen. In de praktijk betekent dit dan dat je automatisch de laatste deadline kan nemen.

Een jaar geleden hadden amper 350 zaken zich gemeld voor een vrijwillige installatie. Ondertussen is dit opgelopen tot meer dan 1000 vrijwillige inschrijvingen voor witte kassa. Verwacht wordt dat het aantal nog gevoelig de hoogte zal ingaan, doordat je met een vrijwillig inschrijving in 2014 maximaal uitstel kan bekomen.

Update 9/12/2014 : Tijdens een meeting vandaag op kabinet is er nu eensgezindheid om in de loop van maart 2015 aan zij die geregistreerd waren in 2014 (of ervoor) een briefje te sturen met daarin de datum die in het bronbestand voor hen zou zijn voorzien, zodat ook ze tijdig kunnen beslissen om hun witte kassa te bestellen.

bron: zwartedoos.be

Veelgestelde vragen

Horeca Black Box - Witte kassa - iPad Kassa Systeem -
Wat is een zwarte doos?
Waarom wordt een zwarte doos verplicht?
Voor wie zal het verplicht zijn om met een zwarte doos te werken?
Vanaf wanneer zal de zwarte doos verplicht worden?
Hoeveel kost een zwarte doos?
Werkt de zwarte doos met mijn kassa?
Wat is een (geregistreerde) witte kassa?
Als ik een witte kassa wil kopen, hoe weet ik dan of ze geregistreerd is en met de zwarte doos kan werken?
Wat met de BTW bonnetjes?
Wat is een zwarte doos?

Een zwarte doos is een andere benaming voor een controle module (officieel een fiscal data module) die vanaf 2014 beschikbaar is. Ze is gekoppeld aan een witte kassa en zorgt ervoor dat alle verkopen en manipulaties op een onuitwisbare manier geregistreerd worden. Hierdoor kan de fiscus snel gerichte en transparante controles uitvoeren.

Waarom wordt een zwarte doos verplicht?

Horecazaken werken niet altijd volledig officieel met de huidige fiscale regels. De overheid wil hier via de zwarte doos op een witte kassa verandering in brengen.

Voor wie zal het verplicht zijn om met een zwarte doos te werken?

De zwarte doos zal verplicht zijn voor elke zaak waarvan minimum 10% van de horeca omzet uit maaltijden (exclusief dranken en BTW) ter plaatse komt. Deze regeling is dan definitief ongeacht de toekomstige evolutie van het zakencijfer (bv. naar zeer sporadische omzet). Wie momenteel reeds met BTW bonnetjes, dubbele controle band of digitaal journaal met zegelberekening werkt, zal ook met een witte kassa moeten werken. Verder speelt de hoofdactiviteit van de onderneming geen enkele rol, de verplichting geldt voor iedereen dus vb ook een traiteur, een bakker en zelfs voor een meubelzaak.

Vanaf 1 januari 2014 verdwijnen ook de huidige uitzonderingen : frituren en alle vormen van lichte maaltijden (soepen, gebak, ijs, deegwaren, croissants, broodjes, yoghurt, uitsmijters.…). De 10% regel (zie hierboven) is ook voor hen van toepassing. Eigenlijk kun je stellen dat het begrip “lichte” maaltijd niet meer bestaat voor de fiscus.

Enkel tijdelijke ambulante verkoop, zoals foorkramen, markten, sportwedstrijden… en bedrijfsrestaurants blijven buiten schot.

Vanaf wanneer zal de zwarte doos verplicht worden?

De eigenlijke start zal op 1 januari 2014 (zonder verplichting het eerste jaar) plaats hebben. Vanaf 2 december 2013 kan men zich hiervoor aanmelden op een website van de overheid. Voor meer inlichtingen kunt u terecht op www.zwartedoos.be

Hoeveel kost een zwarte doos?

In Zweden worden soortgelijke toestellen (externe controle module) verkocht voor ongeveer 400 euro (exclusief installatie). Alhoewel het moeilijk vergelijken is, aangezien de Zweedse markt veel groter (fiscale maatregel was voor alle sectoren) is dan de Belgische (enkel een deel van de horeca sector) en de technologie veel eenvoudiger. In Québec werd onlangs een fiscale module (module d’enregistrement des ventes of sales recording module genoemd) verplicht voor de horeca met een basis prijskaartje van meer dan 600 euro. Bij de introductie kon de sector wel op steun rekenen, ten waarde 65 miljoen euro (een zesde van het geschatte jaarlijkse fraudebedrag). In België kosten de toestellen rond de 500 euro (uiteraard zal dit van leverancier tot leverancier verschillen). Er zijn voor 83 miljoen EUR begeleidende maatregelen getroffen bij de vrijwillige introductie.

Werkt de zwarte doos met mijn kassa?

Slechts weinig bestaande kassa’s waren eind 2014 reeds in orde.
Er zullen hoe dan ook aanpassingen moeten gebeuren aan de kassasoftware. Als er geen nieuwe versie meer uitkomt, zal ze volledig vervangen moeten worden. Enkel door de fiscus goedgekeurde software zal compatibel zijn met de zwarte doos.

De hardware vereisten voor de koppeling met de zwarte doos liggen eerder laag. We moeten hier wel een onderscheid maken tussen PC-gebaseerde systemen en elektronische kasregisters (ECR). De PC-gebaseerde systemen zijn normaal gezien compatibel met de zwarte doos. Voor ECR ligt het anders. De recente kassasystemen (bv. met touchscreen) zijn meestal compatibel. De oudere traditionele kassasystemen kunnen meestal niet worden aangepast, dit deels door technische beperkingen maar ook omdat de kost voor de aanpassing hoger zou zijn dan nieuw kassasysteem. De afgelopen jaren zijn de witte kassa’s trouwens erg geëvolueerd zowel op technisch gebied als qua prijs.

Wat is een (geregistreerde) witte kassa?

Deze term verwijst naar een kassa die alle handelingen (verkopen, retouren, annulaties, …) registreert conform de wetgeving. Dit begrip kan voor verwarring zorgen, aangezien de wetgeving hierrond de afgelopen jaren verschillende keren werd aangepast. Vandaag (of beter morgen) is een geregistreerde kassa een systeem dat met de zwarte doos kan werken. Een kassa die nu als ‘geregistreerde kassa’ wordt verkocht, voldoet niet aan de nieuwste vereisten i.v.m. de zwarte doos. Er zal steeds een aanpassing nodig zijn. Er is absoluut geen enkele uitzondering op deze regel.

Als ik een witte kassa wil kopen, hoe weet ik dan of ze geregistreerd is en met de zwarte doos kan werken?

Elke kassaleverancier zal van de fiscus een certificaat krijgen, dat bewijst dat de door hem verkochte systemen conform zijn met de nieuwe wetgeving. Dit certificaat zal, samen met het uniek serienummer, op elk kassasysteem en ook op elk ticket vermeld staan. Hier moet je dus zeker op letten wanneer je een kassa koopt. Enkel voor goedgekeurde systemen ga je een activatiekaart krijgen vanuit de fiscus.

Wat met de BTW bonnetjes?

Iedereen die bij de invoering van de nieuwe wetgeving een BTW bonnetje (of vervangend systeem) gebruikt, is verplicht over te gaan naar een witte kassa met zwarte doos voor zover de uitbating 10% grens (zie “Voor wie zal het verplicht zijn om met een zwarte doos te werken?”) bereikt of overschrijdt. In dit geval mogen BTW bonnetjes enkel gebruikt worden bij defect (opgelet is er een meldingsplicht bij panne en na herstelling).
Voor wie enige vorm (minder dan 10%) van consumptie van maaltijden ter plaatse heeft, zal er minimaal met BTW bonnetjes moeten werken. Op een vrijwillige basis mag er ook – ter vervanging deze BTW bonnetjes – overgegaan worden naar de witte kassa. Dus enkel indien er 100% meeneem of geen enkele verkoop van maaltijden is, valt men niet onder de regeling van BTW bonnetje (of deze van de witte kassa).

Menu