facebook
ipad kassa systeem

Planning implementatie GKS-systemen

Informatieve brief

Als horecaondernemer ontvangt u een schrijven van de werkgroep GKS van de FOD Financiën. De brief herinnert u aan de verplichte invoering van de GKS in uw sector per 01.01.2015.

De brief is louter een geheugensteuntje met praktische informatie en tips. Omdat niet elke horecaondernemer als dusdanig in de KBO geregistreerd is, is de bestemmelingenlijst onvolledig. Dat betekent dat het niet ontvangen van de brief, niet betekent dat u geen GKS zou moeten gebruiken.

Anderzijds, omdat het GKS enkel verplicht is voor de horeca vestigingen waar minstens 10% van de totale horecaomzet wordt gerealiseerd door restaurant- en cateringdiensten, moet niet iedereen die zo’n brief krijgt een GKS installeren.

Iedere horecaondernemer moet dus de 10%-regel toepassen op zijn/haar zaak om te zien of ze een GKS moeten installeren en activeren in 2015. Brief of geen brief.

Neem contact op met ons

Registratieperiode

De horecaondernemers die in 2015 een GKS in minstens één van hun vestigingen moeten activeren, registreren deze vestiging(en) in kwestie in de online applicatie van de FOD Financiën.

Om deze registratie te kunnen uitvoeren, moet u er voor zorgen dat uw bedrijfsgegevens in de kruispuntbank voor ondernemingen (KBO) overeenstemmen met de realiteit.

Concreet betekent het dat :

 • al uw vestigingen in de KBO moeten geregistreerd zijn
 • diegene die de online registratie zal uitvoeren, bij de KBO geregistreerd moet staan als wettelijk vertegenwoordiger

Hou er rekening mee dat er enige tijd verloopt voor het aanpassen van KBO-gegevens.

Na registratie, ontvangt u per mail één van volgende uiterlijke implementatiedata:

 • 30 juni 2015
 • 30 september 2015
 • 31 december 2015.

Concreet betekent het dat u ten laatste op die datum in die vestiging beschikt over een geïnstalleerd GKS dat met de VSC-kaart werd geactiveerd en in gebruik genomen.

Hou er rekening mee dat ook de installatie van het GKS in uw zaak gepaard gaat met registratiestappen in de GKS-applicatie. Na ontvangst van uw uiterlijke implementatiedatum zullen er nog meerdere weken verlopen voor het bestellen van het GKS, de levering, installatie en activatie, inclusief alle registratiestappen in de GKS-applicatie. Wacht dus niet tot een week voor het verstrijken van uw uiterlijke implementatiedatum om de nodige acties te ondernemen.

Als u meerdere vestigingseenheden registreerde, krijgt u voor elke vestiging een uiterlijke implementatiedatum.

De werkgroep GKS gaat op basis van interne cijfers en gegevens na wie naliet zich te registreren voor 28.02.2015.

De werkgroep GKS verzendt brieven met de uiterlijke implementatiedatum naar:

 • iedereen die het naliet zich te registreren en dit volgens de werkgroep GKS wel had moeten doen
 • zij die voor 31.12.2014 reeds registreerden, maar per 28.02.2015 nog geen VSC kaart ontvingen om hun GKS te activeren

Het gaat om dezelfde mogelijke drie data als wanneer u zich in januari of februari zou geregistreerd hebben: 30 juni 2015, 30 september 2015, 31 december 2015.

In deze periode volgen er controles ter plaatse bij de uitbaters die het nalieten te registreren en dit volgens de werkgroep GKS wel hadden moeten doen.

Gezien de uitrol op het terrein het volledige kalenderjaar 2015 in beslag neemt, kende de bevoegde minister reeds in mei 2014 een administratieve tolerantie toe voor dit jaar. Hetniet naleven van de registratieplicht binnen de vooropgestelde periode zal tijdens deze controles niet tot sancties leiden.

Het doel van deze bezoeken is het zich ter plaatse een beeld vormen van de GKS-plicht in deze inrichting . Als het vermoeden tijdens dit bezoek wordt bevestigd, zal u nogmaals vriendelijk worden verzocht de nodige stappen te ondernemen. Uiteraard sluit het niet uit dat vaststellingen van andere aard tijdens zo’n bezoek aan het licht zouden komen.

In deze periode starten er controles ter plaatste in functie van de ontvangen uiterlijke implementatiedatum om na te gaan of het systeem effectief in gebruik werd genomen.

De bedoeling van deze controles is te sensibiliseren. De nodige toleranties zullen dan ook toegepast worden. Uiteraard sluit het niet uit dat vaststellingen van andere aard tijdens zo’n bezoek aan het licht zouden komen.

Volgende zaken worden toegevoegd als element van een standaardcontrole in een horeca-inrichting :

 • nagaan verplichting tot uitreiken van GKS-tickets
 • als er geen GKS verplicht is: worden de btw-bonnetjes uitgeschreven zoals het hoort?
 • als er een GKS verplicht is:
  • heeft u er één en stemt dit overeen met het toestel dat zich volgens onze gegevens in uw zaak bevindt?
  • wordt het GKS ook effectief gebruikt?
  • eventuele kopie name van de gegevens die zich op de FDM bevinden?

Eventuele onregelmatigheden zullen vanaf dan wel gesanctioneerd worden.

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld

Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan